Stichting 1voor12

Over Ons.

Stichting 1voor12

Stichting 1 VOOR 12 is een in Paramaribo gevestigde stichting zonder winstoogmerk. De
organisatie bestaat sedert 2005 en werd in 2007 ingeschreven in het Stichtingsregister.
In ons 12-jarig bestaan mogen wij met trots zeggen dat de stichting haar bestaansrecht heeft verworven binnen de Surinaamse gemeenschap.
Stichting 1 VOOR 12 is vastbesloten om een positieve bijdrage te leveren aan de
samenleving en om in al haar handelingen maatschappelijke verantwoordelijkheid te
demonstreren. Stichting 1 VOOR 12 draagt zorg voor duurzame verbetering van de leefomstandigheden van sociaal zwakkeren in Suriname, door het belichten van de omstandigheden en het betrekken van de samenleving en haar overige partners bij het zoeken naar lange termijn oplossingen.
Suriname wordt dagelijks geconfronteerd met sociaal-maatschappelijke problemen in
alle lagen van de gemeenschap. Er zijn nog altijd tal van mensen die niet zelfstandig deel kunnen nemen in de maatschappij doordat zij geen dak boven het hoofd hebben, in financiƫle problemen zitten, in kritieke medische toestand verkeren of gewoon simpelweg niets te eten hebben. Deze misstanden hebben een enorm negatief effect op het welzijnsniveau van de totale samenleving.