EDUCATIE

ADOPTIE

DONATIE

Over Ons Stichting 1voor12

Voor de mens in nood !

Stichting 1 VOOR 12 is een in Paramaribo gevestigde stichting zonder winstoogmerk. De organisatie bestaat sedert 2005 en werd in 2007 ingeschreven in het Stichtingsregister.
In ons 12-jarig bestaan mogen wij met trots zeggen dat de stichting haar bestaansrecht heeft verworven binnen de Surinaamse gemeenschap.
Stichting 1 VOOR 12 is vastbesloten om een positieve bijdrage te leveren aan de
samenleving en om in al haar handelingen maatschappelijke verantwoordelijkheid te
demonstreren. Stichting 1 VOOR 12 draagt zorg voor duurzame verbetering van de leefomstandigheden van sociaal zwakkeren in Suriname, door het belichten van de omstandigheden en het betrekken van de samenleving en haar overige partners bij het zoeken naar lange termijn oplossingen.
Suriname wordt dagelijks geconfronteerd met sociaal-maatschappelijke problemen in
alle lagen van de gemeenschap. Er zijn nog altijd tal van mensen die niet zelfstandig deel kunnen nemen in de maatschappij doordat zij geen dak boven het hoofd hebben, in financiƫle problemen zitten, in kritieke medische toestand verkeren of gewoon simpelweg niets te eten hebben. Deze misstanden hebben een enorm negatief effect op het welzijnsniveau van de totale samenleving.

PROBLEMENOPLOSSEN

Het belichten van de dieperliggende oorzaken achter persoonlijke alsook achter actuele maatschappelijke vraagstukken, gericht op het aanwakkeren van een sociaal-maatschappelijke opstelling vanuit de samenleving.

HULPVOOR EENIEDER

Het verzorgen van pakketten aan bejaarden- en kindertehuizen, beoefenen van sport en spel, organiseren van fundraising en samenkomsten.

STEUNVOOR DE JEUGD

Het bieden van steun aan kindertehuizen voor de opvang,scholing en nascholing van kansarme kinderen zodat deze kinderen op de juiste wijze kunnen deelnemen aan de maatschappelijke ontwikkeling van Suriname.

Interesse in een samenwerking ?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en interessante parterns.